วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ.2562

LOY ACADEMY

เกี่ยวกับ Loy Academy

ความมุ่งหมายของสถาบัน Loy Academy

  1. สถาบันเสริมหลักสูตรสมัยใหม่ ที่ไม่ใช่แค่กวดวิชา เก็งข้อสอบที่พบได้ทั่วไป แต่มุ่งหวังให้เด็กไทย ได้คิดเป็น ระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา ได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาอันจำกัด และมีความคิดสร้างสรรค์
  2. สอนควบคู่ไปกับการประยุกต์ใช้ ในวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีวะ พื้นฐานวิศวกรรม รวมถึงเศรษฐศาสตร์ พร้อมกับเสริมศัพท์ภาษาอังกฤษ และการเขียนโคดคอมพิวเตอร์ อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประเทศไทย

ความน่าสนใจ Loy Academy

  1. ถ้าพูดถึง อ.ลอย ชุนพงษ์ทอง รุ่นคุณน้าคุณอา อาจนึกถึง ดิกชันนารีที่ทำได้ยอดเยี่ยมโดยคนไทยในต่างประเทศ แต่เด็กรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยที่ทราบว่า อ.ลอยฯ เป็นนักดาราศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ นักประวัติศาสตร์ ที่มีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ในระดับชาติ รวมถึงเป็นโปรแกรมเมอร์ แต่น้อยคนที่ทราบว่าท่านเป็นปรมจารย์ทางวิศวกรรมเหมืองแร่ นักสถิติธรณี ที่มีผลงานระดับโลก และรอบรู้ในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีหลายสาขา รวมถึงภาษาบาลี/สันสกฤต และ เศรษฐศาสตร์ จนได้ชื่อว่าพหูสูตคนหนึ่งของไทย และได้รับเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของสำนักสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา อีกด้วย
  2. นอกจากนี้ อ.ลอยฯ ยังเป็นนักดาราคณิตศาสตร์เพียงคนเดียว ที่ได้รับเลือกเป็น ที่ปรึกษาสำนักพระราชวัง ในการคำนวณปฏิทินจันทรคติของประเทศไทย ที่ใช้กำหนดวันสำคัญมาก มากว่า 20 ปี
  3. ได้รับเชิญจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิของไทย ในทวีปอเมริกาเหนือ (ATPAC หรือ สมาคมสมองไหลกลับ) มาบรรยายถ่ายทอดความรู้ให้กับนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ของไทยหลายครั้ง
  4. เป็นผู้ที่รับเชิญจากกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายถ่ายทอดเทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในประเทศแคนาดา ให้แก่ผู้บริหารระดับสูง และนักวิชาการของ ส.ส.ว.ท.

รูปแบบใหม่ของการเรียน

  1. เรียนในรูปแบบใหม่ ที่เน้นความเข้าใจ อธิบายจากสิ่งที่อยู่รอบตัว ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ใช้ภาพประกอบ
  2. ด้วยความเชื่อที่ว่า หากเข้าใจจริงแล้ว ย่อมทำข้อสอบได้ทุกสนาม จึงไม่เน้นให้จำเก็งข้อสอบในแต่ละสนาม ใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนระดับสูงได้เป็นอย่างดี
  3. เรียนได้ผลในเวลาอันสั้น ไม่เยิ่นเย้อ เนื้อหาอัดแน่น ไม่เสียเวลากับการเดินทาง ทบทวนได้ ผู้ปกครองติดตามผลได้ พร้อมระบบแบบฝึกหัด ที่เช็คความเข้าใจ ความบกพร่อง และมีระบบถามตอบ ข้อสงสัย
  4. เชิญชวนให้พ่อแม่ (อย่างน้อยหนึ่งท่าน) ร่วมเรียนไปกับลูกด้วย เพื่อเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ ของครอบครัว