วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2561

LOY ACADEMY

เกี่ยวกับลอย ชุนพงษ์ทอง

ลอย ชุนพงษ์ทอง

 • สำนักพระราชวัง - ที่ปรึกษาดาราคณิตศาสตร์
 • ราชบัณฑิตยสภา - ผู้ทรงคุณวุฒิสหวิทยาการ
 • ประธาน Peer Review ของ engineering journal ระดับโลก
ผลงานผู้สอน ลอย ชุนพงษ์ทอง ผู้คำนวณประติมากรรมแสงเงา ร. 9
ในโครงการอกาลิโก ด้วยคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์ขั้นสูง

ผลงานและตำแหน่งอันทรงเกียรติ

 • เป็นวิศวกรที่ปรึกษาอาวุโส ประจำอยู่ประเทศแคนาดา ที่มีผลงานที่เป็นยอมรับตีพิมพ์ในวารสารวิศวกรรมระดับโลกหลายผลงานระดับนานาชาติ
 • เป็นวิศวกรจากเอเชียคนแรก ที่ได้รับเลือก เป็นประธานคัดเลือกผลงานตีพิมพ์ ในเจอร์นัลวิศวกรรมสถานแห่งประเทศแคนาดา
 • ที่ปรึกษาการคำนวณปฏิทินหลวง ของสำนักพระราชวัง (ดาราศาสตร์ ที่ใช้กำหนดวันขึ้น/แรม ของประเทศไทย)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิสหวิทยาการ แห่งราชบัณฑิตยสภาของไทย (มีความรู้หลากหลายสาขาแบบพหูสูต)
 • มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติเก่าแก่ที่สุดของไทย คือ วารสารราชบัณฑิตสภา โดยมีผลงานตีพิมพ์ถึง ๑๕ ผลงาน มากที่สุดคนหนึ่งของประเทศ
 • ผู้ประดิษฐ์ และถือสิทธิบัตรการประดิษฐ์นานาชาติ หลายชิ้น ได้แก่ ปฏิทินแผ่นหมุนจันทรคติ ๕๐๐๐ปี ที่ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
 • ผู้ค้นพบ ความเป็นอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากกระดานดำที่ทรงอักษรไว้ และสานผลงานต่อยอด โดยประดิษฐ์กระดานฤกษคณนา เพื่อช่วยคำนวณปฏิทินปักขคณนาได้อย่างสมบูรณ์
 • ผู้ออกแบบและคำนวณ นาฬิกาแดดที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีโครงการก่อสร้างที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
 • ผู้เขียนโปรแกรมปฏิทิน 5000 ปี เชิงดาราศาสตร์ ทั้ง ไทย จีน อิสลาม ยุโรป ฯลฯ 13 ระบบ แจกฟรี
 • ผู้คำนวณปรากฎการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจำนวนมาก เช่น การระบุวันเวลา ของปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ขึ้น ลอด๑๕ช่องประตูปราสาทพนมรุ้ง เป็นต้น

การศึกษา

 • ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (จบ ม. 6 ภายใน 6 เดือน จากการสอบเทียบ)
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ป.โท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สล่าสุด

คณิตศาสตร์ ม. 5 เทอม 1 สายวิทย์

สถิติเบื้องต้น ลำดับอนุกรม และจำนวนเชิงซ้อน

ราคา 5,000
คณิตศาสตร์ ม. 5 เทอม 2 สายวิทย์

ทฤษฎีกราฟ การเรียงสับเปลี่ยนจัดหมู่ ความน่าจะเป็น

ราคา 5,000
คณิตศาสตร์ ม. 6 เทอม 1 สายวิทย์

ค่ากลางทางสถิติ ความเบี่ยงเบน การแจกแจง และความสัมพันธ์ของข้อมูล

ราคา 5,000

ดูคอร์สเรียนทั้งหมดของ ลอย ชุนพงษ์ทอง